MANAGING COMMITTEE

 • Founder President
 • Dr. Rustom P Soonawala
 • President
 • Dr. Narendra Malhotra
 • President Elect
 • Dr. Jaideep Malhotra
 
 • Past Presidents
 • Dr. Raju R Sahetya
 • Dr. Sharad Gogate
 • Dr. M N Parikh
 • Dr. Adi E Dastur
 • Dr. Hema Purandarey
 
 • Vice President
 • Dr. Usha Dave
 • Second Vice President
 • Dr. Shantala Vadeyar
 • Hon. Secretary General
 • Dr. Saurabh Dani
 • Hon. Jt Secretary
 • Dr. Milind Shah
 • Hon. Treasurer
 • Dr. Rajiv Redkar
 • Hon. Jt Treasurer
 • Dr. Milind Shah
 
 • Members
 • Dr. Prakash Gambhir
 • Dr. Anil Jalan
 • Dr. Rajendra Jain
 • Dr. Prochi Madon
 • Dr. Chander Lulla
 • Dr. Manjeet Mehta
 • Dr. Bibhas Kar
 • Dr. Dhanlaxmi Shetty
 • Dr. Ram Nivas Goel
 • Dr. Ashok Khurana
 
 
 • Co-opted members
 • Dr. S. Suresh
 • Dr. M L Goenka